در شورای سلامت بخش الموت غربی از توابع شهرستان قزوین اعلام شد تأكید به بیشتر شدن همدلی مردم و مسؤولان بحش ها با حوزه سلامت 
صفحه1از11123456...11.بعدي.برو

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0