اطلاعیه ها

آگهی مزایده اجاره بوفه بیمارستان

1399/3/26 دوشنبه

آگهی مزایده اجاره بوفه بیمارستان

واگذاری واحد : بوفه بیمارستان

مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا در نظر دارد نسبت به واگذاری واحد بوفه خود به مساحت تقریبی 20 متر مربع  را بصورت اجاره ای ، به افراد حقیقی/ حقوقی که دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح در زمینه اداره بوفه در سطح کشور باشند اقدام نماید .

مهلت اخذ برگه استعلام از تاریخ : 28/03/99 لغایت31/03/99 و تاریخ تحویل استعلام تکمیل شده  01/04/99

آدرس : قزوین-خیابان بوعلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا - واحد امور قراردادهای بیمارستان .

تلفن تماس  33332930 - داخلی 214

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعلام می باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر