اخبار

اطلاعیه برگزاری مصاحبه عملی آزمون استخدامی وزارت بهداشت

1400/3/18 سه‌شنبه

با توجه به هماهنگی های مربوطه با وزارت متبوع در خصوص برگزاری آزمون عملی مصاحبه کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان معرفی شده در مرحله اول جهت بررسی مدارک در رشته شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه می رساند جهت شرکت در مصاحبه مربوطه راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 19/03/1400 به آدرس بلوار شهید باهنر مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرکز آزمون دانشکده دندانپزشکی حضور بهم رسانید.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ