اخبار

شاخص سلامت آب شُرب شهرستان قزوین مطلوب گزارش شد

1399/10/24 چهارشنبه

به گفته مهندس محمدتقی سلیمانی، کارشناس مسؤول واحد بهدشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در پاییز 99، تعداد 383 نمونه توسط بازرسان بهداشت محیط این مرکز از منابع شُرب شهر قزوین برداشت شده است. وی ادامه داد که نمونه ها به آزمایشگاه شهرستان این مرکز ارسال شد که تمام شاخص های کیفیت و سلامت آب شهرستان قزوین در محدوده استاندارد گزارش شد و وضعیت آب شُرب شهرستان قزوین در حد مطلوب و نرمال قرار دارد.

میزان کُلر موجود در آب شُرب در وضعیت مطلوب قرار دارد

مهندس آرزو فرخی، مسؤول کنترل کیفی و کمّی آب مرکز بهداشت شهرستان قزوین هم در این رابطه با بیان این که در مدت مذکور چهار هزار و 886 مورد کُلرسنجی  از آب شُرب شهری انجام شد که 88 درصد کُلر باقی مانده در آب در حد مطلوب و استاندارد قرار دارد.

وی اذعان کرد: 477 نمونه آب شُرب روستایی نیز مورد آزمایش و کنترل کیفی قرار گرفت که در 86 درصد موارد، استانداردها در آب شُرب روستایی مشاهده شد. به گفته مهندس فرخی، از سوی دیگر در کنترل کمّی آب شُرب مناطق روستایی شهرستان قزوین با انجام 9 هزار و 414 مورد کُلرسنجی، در 80 درصد موارد، کُلرسنجی در  وضعیت مطلوب قرار داشت.

مسؤول سلامت آب شُرب شهرستان قزوین اظهار کرد که 13 هزار و 731 مورد نیز کدورت سنجی از آب شُرب این شهرستان انجام شده که در  99 درصد موارد مطلوب گزارش شد.

فرخی با بیان اینکه آب شهر قزوین همه روزه توسط کارشناسان حوزه سلامت تحت پایش و بررسی بهداشتی قرار می گیرد، اظهار کرد: آب شُرب شهرستان قزوین، استاندارد‌های لازم را دارد و با اطمینان و قاطعیت اعلام می شود که آب شُرب این شهرستان  هیچ مشکلی ندارد.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ