اخبار

در شهرستان قزوین و توسط کارشناسان سلامت روان

بیش از 20000 تن موردغربالگری سوء مصرف مواد مُخدر قرار گرفتند

1399/7/23 چهارشنبه

به گفته فاطمه نظری، کارشناس مسؤول سلامت روان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین بیست هزار و 287 تن توسط مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت مورد غربالگری سوء مصرف مواد مُخدر قرار گرفتند که از این تعداد یک هزار و 88 تن از نظر مصرف مواد مُخدر مثبت ارزیابی شد و برای 536 تن نیزخدمات درمان اعتیاد ارایه شد.

کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان قزوین در ادامه گفته های خود افزود کارشناسان حوزه پیشگیری و درمان مرکز بهداشت شهرستان قزوین 172 خانوار که دارای فرد مصرف کننده مواد مخدر است را تحت آموزش مراقبت و خودمراقبتی در پیشگیری از اعتیاد قرار دادند، همچنین به 879 خانوار دارای نوجوان در سنین (17-12 ساله ) آموزش مدیریت رفتار با نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد را رایه کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ