اطلاعیه برگزاری مصاحبه عملی آزمون استخدامی وزارت بهداشت

1400/3/18 سه‌شنبه

با توجه به هماهنگی های مربوطه با وزارت متبوع در خصوص برگزاری آزمون عملی مصاحبه کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان معرفی شده در مرحله اول جهت بررسی مدارک در رشته شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه می رساند جهت شرکت در مصاحبه مربوطه راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 19/03/1400 به آدرس بلوار شهید باهنر مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرکز آزمون دانشکده دندانپزشکی حضور بهم رسانید.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر