آگهي جذب نیروی شرکتی (کارشناس تجهیزات پزشکی)

1399/10/6 شنبه

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي

توضيحات

زن

مرد

کارشناس تجهیزات پزشکی

بیمارستان شهید رجائی

1

*

*

کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناس تجهیزات پزشکی

بیمارستان ولایت

1

*

*

کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناس تجهیزات پزشکی

بیمارستان شفا

1

*

*

کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناس تجهیزات پزشکی

بیمارستان بوعلی سینا

2

*

*

کارشناس تجهیزات پزشکی


شرایط و مدارک مورد نیاز

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر