مناقصه و مزایده

مزایده تجدید بار چهارم فروش خوابگاه 5 شامل 8 باب آپارتمان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

1400/5/11 دوشنبه

- عنوان مزایده : مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

- تاریخ فروش اسناد : 13/05/1400 لغایت 17/05/1400

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   : https://setadiran.ir

 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر