مناقصه و مزایده

مناقصه انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی

1399/10/10 چهارشنبه

فراخوان مناقصه: انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی ولایت، کوثر، رجایی، بوعلی، قدس، بیمارستان شفا، امیرالمومنین، رحیمیان، شبکه و شهدای آبیک، ساختمان کلینیک محمدزاده و ساختمانهای شماره یک و دو ستاد و کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی،کلیه خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 13/10/99 لغایت 16/10/99

- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر