مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت شهرستانک

1399/7/23 چهارشنبه

- عنوان مناقصه : واگذاری تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت شهرستانک

- تاریخ فروش اسناد : 30/07/99 لغایت 09/08/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر