مناقصه و مزایده

فراخوان تجدید بار اول مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

1399/6/30 يكشنبه

- فراخوان تجدید بار اول مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 29/06/99 لغایت 02/07/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر