مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

1399/6/17 دوشنبه

- فراخوان مناقصه واگذاری کلیه فعالیت‌های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

- تاریخ فروش اسناد مناقصات:05/06/99 لغایت 12/06/99

- - آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر