رویداد ها

در دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

سومین نشست از دوره بازآموزی مدیریت اثربخش با محوریت اصول برنامه ریزی برگزار شد

سومین نشست از دوره بازآموزی مدیریت اثربخش با محوریت رهبری اثربخش در سازمان، تئوری ها و رویکردهای مرتبط، توسط دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، روز 17 دی 1399 بصورت وبینار برگزار شد.

این دوره به دعوت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با هدف توسعه توانمندی های مدیریتی مدیران پرستاری استان با رویکرد جانشین پروری برنامه ریزی شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر