رویداد ها

بازدید جامع مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا توسط ارزیابان بخش های مختلف تشخیصی درمانی معاونت درمان

به گفته دکتر ابوالفضل ابراهیمی، مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بازدید جامعی در روز ۱۵ دی ۹۹ از مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا انجام شد.

دکتر ابراهیمی گفت: این بازدید با هدف ارزیابی جامع و بررسی فرایندهای تشخیص درمانی این بیمارستان با رویکرد اصلاح و بهبود فرایندها با محوریت تشخیص و درمان مبتلایان کووید 19 با حضور 11 ارزیاب تخصصی انجام شد.

گفتنی است در این بازدید کلیه بخش های بستری، مراقبت ویژه، خدمات پاراکلینیکی و فرایندهی مدیریتی و مراقبتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر